Video fra båtpolitisk stormøte i OM sine lokaler den 31. august 2017

 

Video fra båtpolitisk stormøte i OM sine lokaler den 2. september 2015