joomla templates top joomla templates template joomla

Sjoelystmarina.PNG

Samling av dokumenter  vedrørende områdereguleringsplanene for Bestumkilen

 

Småbåtsutvalgets mulighetsstudie for Sjølyst marina. (12mb)

O.M.s høringssvar til områdereguleringsplanen for Skøyen september 2017  (2mb)

 

Områdeplan Skøyen: 
 
Kart: 

Plan&Byggeetatens møte i august 2017:

Se video fra møtet

Se presentasjon fra møtet (PDF 6MB)
Delrapport om Bestumkilen fra Norconsulthttp://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2017071641&fileid=7209708
Et mulighetsstudie:http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2016074971&fileid=6406540Alle uttalelser ligger her: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=201414412%20

Et utplukk av uttalelser fra:

Skøyen miljøforum:http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2017129766&fileid=7379354
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2017092055&fileid=7266257

Kystverket:http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2017130352&fileid=7380871

Småbåtsutvalget:http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2017127565&fileid=7374746

Medlem Svein Hoel:http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2017123612&fileid=7366607

Sjølyst driftssameie:http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2017126950&fileid=7373346

Fra Byplangrep:http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2015082060&fileid=5731991
Oslopakke 3 (2012) viser til at kommende byutvikling på strekningen Lysaker – Skøyen må bidra til finansiering av Forenbubanen ved grunneierbidrag.

Rekreativ sjøfront. Fjordbyens havnepromenade forlenges som kystpromenade til bygrensen ved Lysaker. Strandsonens arealer på land gis tilgjengelighet og tilrettelegges for variert og opplevelsesrik allmenn bruk langs Frognerkilen, Bestumkilen og Karenslyst, med nær kontakt til vannet. Vannarealenes bruk opprettholdes og videreutvikles, både med tanke på programmert og uprogrammert bruk.

 

Varsel om endret grunnlag for salg av tomt, FERD Eiendom: